VELKOMMEN TIL PROSJEKTSIDENE 

til nye RANA MUSEUM

Her vil Helgeland Museum informere om prosjektet, innhold, planer og fremdriften i ombyggingen av det tidligere Fjordsenteret til nytt museum.  

 

Rendering av Fasade Nord slik den kan komme til å se ut i fremtiden. I Første omgang er det fasaden mot vest som blir ny.
 
 
 
Post
Ring
Kart
Om
Instagram