TA GJERNE KONTAKT MED OSS!

kontaktpersoner

Helgeland Museum avd. Rana: 

Stedlig leder
Kristin Meitz Bru (fra 4.11.)  
Tlf: 75 11 01 33/34 

Kulturhistorisk avdeling: 

Håndverker/bygningsvern  Øyvind Snefjellå 

Sekretær/butikk Anne Mette Røssvoll

Konservator Thor Helge Eidsaune 

Formidling    Cecilie K Johansen 


Naturhistorisk avdeling:

Konservator (geologi) Barbara Prieseman

Konservator (zoologi) Per Ole Syvertsen 

Taksidermist Stig Lundmo

Post
Ring
Kart
Om
Instagram