HVOR  FINNER DU OSS? 


Skisse av uteområdene ved museet, og småbåthavna.

Adresse; Midtre gt 1, 8624 Mo i Rana
Google Maps 
ANSATTE/TEAM

Vi har for tiden syv ansatte fordelt på kulturhistorisk avdeling og naturhistorisk avdeling. 

SAMLINGENE  

Vi har ca. 200 000 kulturhistoriske foto, ca. 20 000+ gjenstander, 30 bygninger, og et historisk arkiv.
Den naturhistoriske samlingen har ca. 21 000 registrerte objekter.
De naturhistoriske samlingene er i eget magasin og blir også flyttet over til det nye museet når dette er ferdig. 

Vi arbeider for tiden med å sette opp magasiner, registrering og ordning av samlinger. 

Museet har to friluftsmuseene, Stenneset og Bredek, med i alt 33 historiske bygninger. Friluftsmuseene skal fortsatt være museets arenaer for formidling av førindustriell historie – jordbruk, skogbruk, håndverk, båtbygging, bygningshistorie og sosialhistorie.

DIGITALT MUSEUM


Leter du etter en gjenstand eller et fotografi?
En del av samlingene som er digitaliserte er søkbare på Digitalt Museum - dette er i hovedsak gjenstandssamlingen og en del av fotoarkivet. 


NYE UTSTILLINGER


KULTURHISTORIE - BYGD OG BYNye utstillinger er åpnet og flere er under planlegging.
Vi realiserer vårt strategiske mål å formidle historien om industrialiseringen og moderniseringen av Helgeland fra 1945 og til vår tid - i et nasjonalt perspektiv. 


Temaet bygger på forståelsen av etterkrigstiden som en usedvanlig vekstperiode i norsk historie, der landet  tok det avgjørende skrittet ut av fattigdom og inn i velferdssamfunnet. 
Utstillingene skal fortelle menneskenes historie - om forventninger og muligheter, men også om utfordringer i den nye hverdagen, der gamle verdier og holdninger ble omformet og tilpasset nye livsvilkår. 


NATURHISTORIE - FJORD TIL FJELL

Vi jobber med nye, naturhistoriske utstillinger og formidling som forteller om mangfoldet i Helgelands og Nordlands natur, fra kyst til innland. 

Naturhistorisk museum skal være en veiviser til landskapet på Helgeland og i Nordland,  Samtidig skal vi peke på utfordringene i forvaltning av våre naturområder, miljø og klima. 

Vi vil samarbeide med Vitensenter Nordland om endelig formidlingskonsept i nymuseet.

Foto: Stig Lundmo/Helgeland museum
Post
Ring
Kart
Om
Instagram