PROSJEKTET
I 2017 besluttet Helgeland museum å flytte Rana museum til Fjordsenteret, et tidligere forretningsbygg ved Moholmen i Mo i Rana. 
Fra 18. juni 2019 er Fjordsenteret Helgeland Museums nye hovedarena i Rana
.

I det nye museet rettes blikket først og fremst mot moderniseringen og industrialiseringen av Helgeland på 1900-tallet. Vi skal også vise fram en del det spennende naturmangfoldet på Helgeland, og gi plass til lokalhistoriske og naturhistoriske temautstillinger. De nye utstillingene skal bygges opp over tid, i nær dialog med publikum, lokalsamfunn og offentlige og private aktører.
Rana Kunstforening skal, som før, stille ut kunst av høy kvalitet i museets lokaler.

Bilder fra byggeplassen våren 2019 og tegninger av nye fasader

Arbeid i fase 2 i avslutningsfasen, Fasade vest og nord var de første som ble renovert, med nye vinduer og kledning. Innvendige arbeider som ble gjort, er inndelinger i nye rom og tekniske installasjoner knyttet til ventilasjon, strøm og VVS. 


Bilde fra inngangsparti 31. mai 2019
Fasader med nye kledning og nye vindu. I første omgang blir det mot sjøsiden.
Nå har vi endelig fått tilgang til vårt nye utstillingsrom. Bygging av utstilling har startet. 31. mai 2019.PROSJEKTETS STØRRELSE

Museets arealer: 2 422,0 m2
Natur- og kulturhistoriske utstillingsareal: 1 004,8 m2
Natur- og kulturhistoriske magasiner    800,0 m2
Kontor/personalarealer:       202,0 m2  
Verksteder/samlingsforvaltning     415,2 m2
 
Arealer felles med Vitensenter Nordland   761,7 m2
Disse arealene innbefatter: 
Blackbox / forelesing- / formidling    158,7 m2 
Kafe/kjøkken/lager         182,4 m2 
Foaje/resepsjon/butikk/garderober        312,7 m2
Publikumstoaletter              55 m2
Diverse     117 m2

Totalt 3.300 m2

OM VITENSENTER NORDLAND AS
Vitensenter Nordland ble etablert som aksjeselskap høsten 2018. Det skal bli et populærvitenskapelig lærings- og opplevelsessenter for hele Nordland lokalisert til Fjordsenteret. Det skal fokusere på Nordlands naturressurser, teknologi og digitalisering. Målgruppen er skoleelever, barn og unge i hele Nordland.

Vitensenter Nordland og Rana museum skal ha felles publikumsarealer. Det er også inngått en avtale om faglig-tematisk samarbeid. Selskapets kontaktperson er Torbjørn Aag: taa@kph.no

OM MUSEUMSGÅRDEN AS

Det er Museumsgården AS som er eier og byggherre på Fjordsenteret. Det er et selskap har som formål å eie, forvalte og drifte bygninger for Rana museum. Selskapet er eid av Rana kommune (91,6 %) og Rana historielag (8,4 %).
Selskapet kjøpte i 2017 Fjordsenteret og inngikk en avtale Helgeland museum om leie av ca. 2.400 m2 i Fjordsenterets første etasje. Selskapets styreleder er Per Gunnar Hjorthen,per.gunnar@bilalliansen.no


Post
Ring
Kart
Om
Instagram